Download press material

Oct 28, 2020 10:15:00 AM

Att vara, eller inte vara, på Amazon? Så utvärderar du.

Hannah Nordenström

Marketing Lead, Sweden

Simon_fransson_4-expo_800

 

Det är ingen tvekan om att Amazons intåg i Sverige kommer påverka det digitala försäljningslandskapet. Å ena sidan är det en fantastisk möjlighet att skala sin verksamhet till nya höjder och marknader. Å andra sidan medför det en risk med förlorad kunddata och närhet till konsumenten. Här står plötsligt de svenska e-handlarna inför valet: Ska vi gå in till 100 %, delvis eller hålla oss helt utanför Amazon? Beroende på hur din strategi ser ut finns det några saker du bör ha i åtanke. Vem vill du nå, och i vilken typ av kanaler? Hur mycket av försäljning och leverans vill du sköta på egen hand? Vilken nivå av kontroll och transparens behöver du behålla när det kommer till att lära känna dina kunders beteenden? Hur viktig är konsumentdata för dig, och är du redo att ge upp en bit av den? Allt går tillbaka till din egen försäljningsstrategi.

 

Fördelar och nackdelar med Amazons olika modeller:

Vendor Model = 100 % av din försäljning hos Amazon

Det positiva med att lägga all din försäljning hos Amazon är att du inte
behöver hantera din egen logistik. Du får dessutom chans att vara del av
halo-effekten av Amazons lansering i Sverige. Däremot får du inte tillgång till din egen konsumentdata från försäljningen vilket gör det svårt att lära känna dina kunders beteenden. Du behöver även ha i åtanke är att vem som helst inte kan bli återförsäljare via denna modell, då det behöver finnas ett tydligt behov på marknaden för din produkt.

 

Marketplace Model= Parallell försäljningtill din egen webbshop

Att lägga en del av din försäljning hos Amazon kan bli en bra extra
inkomstkälla till din nuvarande försäljning. Det kan hjälpa dig att nå en
världsomspännande marknad, och även om du i första hand fokuserar på
skandinavien blir det lätt att replikera framgång på andra Amazon-marknader. Dock kommer kommunikationen med dina kunder enbart att ske via Amazon, vilket betyder att produkter med högre komplexitet eventuellt kommer att sakna det supportstöd som behövs för att undvika en mardröm av produktreturer.

 

Brand Protection Model= Registrera officiell content för andra återförsäljare

Även om du väljer att inte sälja ditt varumärke på Amazon själv kan det ändå hända att dina återförsäljare väljer att göra detta. Risken med detta är att det kommer bli allt svårare för dig att kontrollera att dina produkter och ditt varumärke presenteras korrekt. För att försäkra dig om att varumärket framställs på rätt sätt kan du registrera officiella bilder och produktinfo direkt på Amazon.

Den nordiska e-handeln ligger redan långt fram inom teknik såväl som
logistik. Därmed kanske inte leverans samma dag och ett brett sortiment är Amazons vinnande koncept just här. Idag är det generellt mindre
komplicerade produkter som är enkla att benchmarka med andra produkter som är vinnare på Amazon. Den typen av produkt som köps oavsett vilket varumärke det är och som är enkel att leverera, gärna med en prispunkt på 200-500 kr.

För att undvika att enbart kannibalisera på din egen försäljning och
vinstmarginal behöver du noggrant utvärdera din nuvarande kundstock, vad når du för kunder idag och hur kan Amazon egentligen möjliggöra dig att nå ut till fler eller nya kundsegment.

Sammanfattningsvis; när Amazon kommer till Sverige är det bolagen som
använder Amazon för att nå en ny eller bredare målgrupp som kommer
lyckas. Bolag som inte har ett starkt varumärke kommer även kunna dra
fördel av att pris är en otroligt stark konkurrensvariabel för att lyckas på den amerikanska jättens marknadsplats. Så tänk på att marknadsplatser inte är något helt nytt och vad tillför då Amazon i din kanalstrategi som dina nuvarande kanaler inte kan.

Att underskatta inte kraften i den PR-hype som Amazon får gratis varje gång de går in i en ny marknad.

 

 

Columbia Road är Nordens ledande byrå inom digital försäljning med tjänster som hjälper företag att öka sin försäljning i digitala kanaler genom strategisk vägledning, design, utveckling och marknadsföring. Företaget, med 120 anställda i Sverige och övriga Europa, har en genomsnittlig årlig tillväxt på 70%. Columbia Road har kunder inom såväl B2C och B2B som SAS, L'Oréal och Matsmart.


Kontakt: 
Hannah Nordenström 
+46707175273
hannah.nordenstrom@columbiaroad.com

 

 


Subscribe to our Newsletter

Stay up-to-date what’s going on in digital commerce and Columbia Road. We’ll email you once a month with news, interesting articles and studies from the industry and the crème de la crème of our blog.