Download press material

Sep 7, 2021 12:47:00 PM

Columbia Road julkaisi raportin digitaalisen kuluttajamyynnin uusimmista trendeistä

Olivia Helle

Consultant, Full Stack Marketing

Digital-Sales-2025-trend-report-1-thumbnail

Konsulttitalo Columbia Road analysoi digitaalisen kuluttajamyynnin muuttuvaa kenttää ja tiivisti tärkeimmät trendit uuteen Digital Sales 2025 - Trend Report -raporttiin.

Raportti esittelee viimeisimmät digitaalisen kuluttajamyynnin trendit osana viittä asiakaspolun vaihetta, joita ovat tietoisuus, harkinta, ostaminen, toimitus ja käyttö sekä asiakasuskollisuus. Jokaisen trendin osalta nostetaan esiin myös kiinnostavia case-esimerkkejä maailmalta.

“Uusien digistrategioiden avulla voidaan parhaimmillaan luoda kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi toivomme, että raportti inspiroi kokeilemaan uudenlaisia ratkaisuja, joita vain digitaalisuus mahdollistaa. Vaikka useimmat raportissa käsiteltävät trendit ovat suoraan sovellettavissa käytäntöön, mukana on myös esimerkkejä, jotka toimivat puhtaasti inspiraationa”, kertoo General Manager Eero Martela Columbia Roadilta.

Raportin neljä megatrendiä:

  • On Demand: Ostamisesta tulee tehdä mahdollisimman helppoa ja suoraviivaista, ja asiakaskokemusta tulisi parantaa ostopolun jokaisessa vaiheessa. Digitaalinen kuluttajamyynti tulee entistä enemmän johtamaan siihen, että asiakas saa kaiken toimitettuna milloin vaan ja minne tahansa. 
  • Personointi: Yrityksillä on laajasti tietoa yksittäisten asiakkaiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista, mutta tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Datan hyödyntämisestä tulee entistä tärkeämpää kehitettäessä uusia liiketoimintoja, joilla tavoitetaan entistä kohdennetumpia niche-asiakasryhmiä. Lisäksi datan avulla voidaan saavuttaa oikea-aikainen viestintä ja yhtenäinen asiakaskokemus kaikissa kanavissa.
  • Alustat: Isojen alustojen määräävä markkina-asema kasvaa entisestään. Jotta yrityksillä on alustariippumattomia vaihtoehtoja myös jatkossa, tulee valita strategia liittyen Amazonin kaltaisiin jätteihin.
  • Vastuullisuus: Kiertotalous on tullut jäädäkseen ja jo nyt luo kilpailukykyä yrityksille, jotka testaavat uusia malleja vastuulliselle liiketoiminnalle. Asiakkaat odottavat vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Koko raportin voi ladata tästä osoitteesta.


Kuvapankki

Lisätiedot:

Eero Martela

eero.martela@columbiaroad.com

040 489 7003

 

Columbia Road on Pohjoismaiden johtava digitaaliseen myyntiin erikoistunut teknologiakonsultointiyhtiö. Yritys tarjoaa asiakkailleen myynnin optimointia ja automatisointia kokonaisvaltaisesti: asiakashankinnasta digitaalisten myyntikanavien tekniseen rakentamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkuuksien kasvattamiseen. Futurice-konserniin kuuluva yhtiö on kasvanut keskimäärin 70 % vuosivauhtia ja työllistää tällä hetkellä yli 130 konsulttia Helsingissä ja Tukholmassa. Sen asiakkaita ovat sekä kuluttaja- että B2B-yritykset, kuten Marimekko, SAS ja Lassila & Tikanoja.


Subscribe to our Newsletter

Stay up-to-date what’s going on in digital commerce and Columbia Road. We’ll email you once a month with news, interesting articles and studies from the industry and the crème de la crème of our blog.