Download press material

Jun 16, 2020 7:00:00 AM

E-handel räcker inte: Företag måste lära sig hur man säljer online

Hannah Nordenström

Marketing Lead, Sweden

tulinen19-12

Enligt en ny studie från den digitala försäljningsbyrån Columbia Road är en brist på expertis ett av de största hindren för tillväxt och marknadsföring av digital försäljning just nu. En stor del av företagen som deltog i studien anser också att endast existensen av en e-handel inte är tillräckligt för att stödja deras försäljning. Det krävs en förändring i hur verksamheten bedrivs för att stödja olika digitala försäljningslösningar.

I undersökningen under maj månad deltog 100 företagsledare inom försäljning och marknadsföring i Norden.

”Företagsledare i Norden anser att e-handeln under coronakrisen klivit två år framåt i utvecklingen inom loppet av bara ett par månader. Konsumenter har nu högre vana av online-shopping, varför företag nu måste utveckla sina kunskaper inom digital försäljning och av digitala shoppingupplevelser för att lyckas. Detta gäller för företag i alla storlekar och än mer för företag verksamma i traditionella industrier,” säger Lauri Eurén, General manager för Columbia Road i Sverige.

Studien fann att företagsledare själva upplever e-handeln endast vara en
liten del av den coronadrivna revolutionen av digital försäljning. Cirka hälften av B2B-företagen som deltog i studien sa att de framåt planerar att investera i effektivare försäljning och i förvärv av nya kunder.

Hälften av B2C-företagen svarar att de planerar att investera mer i digital marknadsföring och analys. Varken B2B- och B2C-företag angav e-
handelsbutiken som en av fem huvudsakliga investeringsområdena framåt, men 27% av alla företag menar att de utöver annat planerade att också investera i ny e-handel eller nya försäljningskanaler.

Bristande expertis upplevdes tydligt som den mest betydande flaskhalsen bland försäljnings- och marknadschefer.

 

Läs mer om studien

• Undersökningen involverade 88 respondenter genom en
webbenkät.
• Dessutom genomfördes 12 djupintervjuer.
• 41% av företagen som svarade i undersökningen ökade sin
digitala försäljning under coronakrisen
• För 15% av företagen har försäljningstillväxten varit betydande.
• Endast 16% av företagen rapporterar en ökning av traditionell
försäljning.
• 65% av företagen rapporterade en minskning av traditionell
försäljning.

 

 

Columbia Road är Nordens ledande byrå inom digital försäljning med tjänster som hjälper företag att öka sin försäljning i digitala kanaler genom strategisk vägledning, design, utveckling och marknadsföring. Företaget, med 120 anställda i Sverige och övriga Europa, har en genomsnittlig årlig tillväxt på 70%. Columbia Road har kunder inom såväl B2C och B2B som SAS, L'Oréal och Matsmart.


Kontakt: 
Hannah Nordenström 
+46707175273
hannah.nordenstrom@columbiaroad.com

 

 


Subscribe to our Newsletter

Stay up-to-date what’s going on in digital commerce and Columbia Road. We’ll email you once a month with news, interesting articles and studies from the industry and the crème de la crème of our blog.