Pressroom


Posts


B2B-företags försäljning hårdast drabbad i de ekonomiska sviterna av coronakrisen visar ny studie

Flera företag inom B2B-sektorn menar att de varit dåligt förberedda för en sådan drastiska förändring av marknaden och agerar nu på att digitalisera...

Read More

Bli en vinnare inom digital försäljning

Snabbföränderliga företag vinner när marknaden sakta återgår efter krisen. Vi ger dig 10 sätt att förbereda sig för en snabb avkastning på...

Read More

Digitala försäljningsbyrån Columbia Roads omsättning förra året nådde 100 miljoner kronor - upp 56%

2019 fortsatte Columbia Road en stark tillväxtbana. Förra årets nettoomsättning ökade 56% till 100 miljoner SEK varav 8 miljoner kommer från Svenska...

Read More

Digitala tjänster för att övervinna coronakrisen: Vad kan vi lära av Kina?

Hur har det kinesiska samhället och kinesisk e-handel påverkats av coronakrisen? Vad kan vi lära av Kina i denna fråga?

Read More

Subscribe to our Newsletter

Stay up-to-date what’s going on in digital commerce and Columbia Road. We’ll email you once a month with news, interesting articles and studies from the industry and the crème de la crème of our blog.