<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1240251502728721&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Apr 6, 2017 3:49:43 PM

Verkkokauppa ei ole IT-projekti

Lauri Eloranta

Managing Partner

lauri-verkkokauppa-ei-ole.jpgHaluatko tietää mikä on suomalaisen verkkokauppaliiketoiminnan suurin vihollinen? Mihin digikauppa ensi- tai viimekädessä yleensä kaatuu? Vastaus on yksinkertainen: suurin verkkokaupan este Suomessa on se, että verkkokauppa nähdään IT-projektina.

IT-projekteissa on kaksi ongelmaa: sekä IT että projekti. Vaikka teknologia- ja projektiosaaminen ovat erittäin tärkeitä digitalisaation osa-alueita, on katastrofaalista kuvitella, että IT-projektilla saadaan kassa kilisemään.

IT-projekteissa on kaksi ongelmaa: sekä IT että projekti.

Eihän kivijalkakaupankaan puolella rakenneta liiketoimintaa niin, että pääasiana olisi itse kauppapaikan rakennusprojekti.

Silti verkkokauppaa tehdään Suomessa teknologia edellä. Ensimmäinen asia, jota yleensä mietitään on se, mille verkkokauppa-alustalle kauppa rakennetaan, sen sijaan että pohdittaisiin, mikä on kyseisen kaupan business-case ja mille asiakassegmenteille kaupassa on tarkoitus myydä. IT-projektiosaajat käyttävät aikansa mieluummin järjestelmien evaluaatioon sen sijaan, että mietittäisiin, mitä kaupassa asiakkaille myydään ja miten asiakkaat ylipäänsä tavoitetaan.

IT-osaaminen on kriittisen tärkeä osa digitaalista myyntiä, mutta isossa kuvassa teknologia on vain työkalu. Digipöhinän asemesta kannattaakin pitää jalat maassa ja miettiä, mistä ja miten raha saadaan kauppaan sisään. Joskus suurin kasvu saadaan aikaiseksi ilman riviäkään koodia.


Subscribe to our Newsletter

Stay up-to-date what’s going on in digital commerce and Columbia Road. We’ll email you once a month with news, interesting articles and studies from the industry and the crème de la crème of our blog.